Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2014

lovemeagain
Reposted fromLTF LTF viaFuckie Fuckie
lovemeagain
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce...
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaFuckie Fuckie
lovemeagain
3631 9931 500
Reposted fromFuckie Fuckie

February 28 2014

lovemeagain
4507 40e7 500
lovemeagain
2078 6264
Reposted fromsaku saku viailoveyou iloveyou
lovemeagain
"Ktoś kiedyś powiedział, że żegnać się, to jakby trochę umierać. Ten ktoś nie miał racji. Ja cały umierałem. Po raz kolejny."
— Jacek Inglot "Porwanie Sabinek"
lovemeagain

February 27 2014

lovemeagain
Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. 
— Marek Hłasko

February 26 2014

2581 961f 500

 

Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaFuckie Fuckie
lovemeagain
6943 d734
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
lovemeagain
8435 0727 500
Into the wild
Reposted fromdisorderly disorderly viamefir mefir
lovemeagain
Dzisiaj Cię nie ma, wtedy byłaś
I teraz znaczenia nie ma, kurwa, nie ma dziś
Musimy iść, musimy umrzeć
Nie możemy żyć i nie ma nic i nie ma uciec dokąd.
— HuczuHucz - Gdyby nie to
Reposted fromdeviate deviate viamefir mefir
lovemeagain
Istnieje na świecie tylko jeden człowiek, którego naprawdę pokochasz, reszta to tylko zauroczenia i życiowe błędy.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAyumi Ayumi

February 18 2014

lovemeagain
9021 fd59 500
Glee s04e07
blue eyed | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viawakemeupx wakemeupx

January 27 2014

lovemeagain

January 26 2014

lovemeagain

January 24 2014

lovemeagain
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone.
— hold on to that
Reposted byNanaa Nanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl